โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน อื่นๆ
Administrator

สรุปผลการแข่งขันทั้งหมด
 [ ]

คำสั่งงานมหกรรมการจัดการศึกษา
 [ ]

ประกวดสื่่อครู
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 [ ]

สรุปรายการแข่งขันทั้งหมด
 [ ]

แผนผังอาคารเรียนที่ใช้แข่งขันทั้งหมด
 [ ]

แผนผังโรงเรียนบัวขาว
 [ ]

ใบปะหน้าคำสั่งมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ ]

คำสั่งมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 10
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 [ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 [ ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2

Copyright © By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) Email: PanomKaegn@GMail.Com
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
ทั้งหมดวันนี้ 4 หมายเลข 52.91.221.160// เข้าระบบ 12 ครั้ง