โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน อื่นๆ
Administrator


โรงเรียน : ประเภท :
เลือกไฟล์แนบ : ขนาดห้ามเกิน 2 Mb
รหัสยืนยัน :  
เอกสารที่ส่งมาแล้ว

วันที่ ชื่อไฟล์ ประเภท ผู้ส่ง
2017-01-21f2t11_20170121_194651_แบบฟอร์มการส่งแก้ไขรายชื่อนักเรียนและเพิ่มเติมรายการแข่งขัน.docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
2017-01-18f3t11_20170118_144950_รายชื่อกรรมการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 19 (แก้ไขสีแดงค่ะ).docxแบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
2017-01-12f3t10_20170112_230925_แก้ไขคำสั่งร่างกรรมการแข่งขันทักษะ.docแบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการโรงเรียนลำปาววิทยาคม
2017-01-12f2t10_20170112_223836_แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ผิด.docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคม
2017-01-12f3t10_20170112_223646_แก้ไขรายชื่อกรรมการที่พิมพ์ผิด.docxแบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการโรงเรียนลำปาววิทยาคม
2017-01-11f2t09_20170111_154414_แบบฟอร์มส่งรายชื่อ(เพิ่มเติม).docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-10f3t09_20170110_151244_แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการ(แก้ไข).docxแบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-10f1t05_20170110_144500_แก้คำสั่ง โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม.docใบสมัครโรงเรียนทรายมูลวิทยาคม
2017-01-10f1t03_20170110_125551_ใบสมัครเพิ่มเติม.docxใบสมัครโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
2017-01-10f3t03_20170110_125027_แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการแข่งขันและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน.docxแบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
2017-01-09f2t11_20170109_102950_แบบฟอร์มการส่งรายชื่อนักเรียนศิลปะแก้ไข.docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
2017-01-09f1t11_20170109_102853_ใบสมัครศิลปะแก้ไข.docxใบสมัครโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
2017-01-08f2t03_20170108_161851_ใบรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน.docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
2017-01-08f1t03_20170108_161618_ใบสมัคร.docxใบสมัครโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
2017-01-08f2t09_20170108_135819_การงานอาชีพและเทคโนโลยี.docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-07f1t10_20170107_011406_ส่งเอกสารแข่งทักษะ 60.rarใบสมัครโรงเรียนลำปาววิทยาคม
2017-01-07f2t09_20170107_010352_การงานอาชีพและเทคโนโลยี.docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-07f2t09_20170107_010211_แบบฟอร์มการส่งรายชื่อนักเรียน (นาฏศิลป์).docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-07f3t09_20170107_002220_ขอเปลี่ยนแปลง.docxแบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-06f2t10_20170106_154124_form_application.docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนลำปาววิทยาคม
2017-01-06f3t10_20170106_153140_form_committee.docxแบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการโรงเรียนลำปาววิทยาคม
2017-01-06f1t08_20170106_140433_การส่งเอกสาร.docxใบสมัครโรงเรียนบัวขาว
2017-01-06f3t06_20170106_115249_form_committee.docxแบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
2017-01-06f1t05_20170106_114535_ใบสมัคร เพิ่มเติม.docxใบสมัครโรงเรียนทรายมูลวิทยาคม
2017-01-06f1t09_20170106_103557_ใบสมัคร(นาฎศิลป์).docxใบสมัครโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-06f2t02_20170106_094014_List all Student.docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
2017-01-06f1t02_20170106_093623_ใบสมัครนักเรียน.docxใบสมัครโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
2017-01-05f1t09_20170105_221721_ใบสมัครคอมพิวเตอร์.docxใบสมัครโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-05f1t09_20170105_221632_ใบสมัครการงานอาชีพ.docxใบสมัครโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-05f2t03_20170105_200409_Student_Jumjangschool.docแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
2017-01-05f3t03_20170105_163519_ใบรายชื่อกรรมการ.docxแบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
2017-01-05f1t09_20170105_160410_msd.zipใบสมัครโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-05f2t09_20170105_154829_แบบฟอร์มส่งรายชื่อ.docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-05f2t11_20170105_154254_แบบฟอร์มส่งรายชื่อ.rarแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
2017-01-05f1t11_20170105_153938_ใบสมัคร.rarใบสมัครโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
2017-01-05f1t09_20170105_153931_แบบฟอร์มส่งรายชื่อ.docxใบสมัครโรงเรียนเมืองสมเด็จ
2017-01-05f3t05_20170105_142014_กรรมการ.docxแบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการโรงเรียนทรายมูลวิทยาคม
2017-01-05f1t06_20170105_132856_ใบสมัคร.docxใบสมัครโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
2017-01-05f1t05_20170105_132222_ใบสมัคร.docxใบสมัครโรงเรียนทรายมูลวิทยาคม
2017-01-05f2t04_20170105_130120_แบบฟอร์ม.zipแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนดงมูลวิทยาคม
2017-01-05f1t04_20170105_125959_ใบสมัคร.zipใบสมัครโรงเรียนดงมูลวิทยาคม
2017-01-05f3t02_20170105_123358_รายชื่อคณะกรรมการ.docxแบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
2017-01-04f2t02_20170104_155939_form_competitor.docxแบบฟอร์มส่งรายชือนักเรียนโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

Copyright © By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) Email: PanomKaegn@GMail.Com
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
ทั้งหมดวันนี้ 4 หมายเลข 52.91.221.160// เข้าระบบ 8 ครั้ง