กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | พยาบาล | วิชาการ | ห้องสมุด
เรือนพยาบาล   NursingBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
<กำหนดการให้บริการ>
วัน: จันทร์-ศุกร์ เวลา: 08:00-16:00น.
<ระเบียบการรับบริการ> - นักเรียน | บุคคลากร
<เวชภัณฑ์MedicalSupplies> - พารา
<อาการป่วยSymptom> - ปวดศีรษะ
- ปวดท้องประจำเดือน
- ภูมิแพ้/ผื่นคัน
<การรักษาTreatment> - ส่งรักษาต่อโรงพยาบาล
- รับยา
- นอนพักรักษาที่ห้องพยาบาล