กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | พยาบาล | วิชาการ | ห้องสมุด
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
520521 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ 2552

รายละเอียด : กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘
รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒

- วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง ได้อันดับที่ ๓ (กรวรรณ บุษบง)

ระดับ :
กลุ่มสาระ : 5
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 63