กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | พยาบาล | วิชาการ | ห้องสมุด
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
521030 กีฬานักเรียน อปท. ศรีลำดวนเกมส์ 2552

รายละเอียด : กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 27 รอบคัดเลือกระดับภาค ณ จังหวัดศรีษะเกษ ระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2552
2 เหรียญทอง
- วิ่ง 400 เมตร 18 ปี หญิง (กรวรรณ บุษบง)
- วิ่ง 3000 เมตร 18 ปี หญิง (สุภาวิณี แสงชมภู)

7 เหรียญเงิน
- วิ่ง 100 เมตร 18 ปี หญิง (กรวรรณ บุษบง)
- วิ่ง 200 เมตร 18 ปี หญิง (กรวรรณ บุษบง)
- วิ่ง 1500 เมตร 18 ปี ชาย
- วิ่ง 1500 เมตร 18 ปี หญิง (ปภาดา สีโนรักษ์)
- วิ่ง 3000 เมตร 16 ปี ชาย (ภาณุวัฒน์ พลหงษ์)
- วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 18 ปี หญิง
- วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร 18 ปี หญิง

1 เหรียญทองแดง
- วิ่ง 1500 เมตร 18 ปี หญิง (ปภาดา สีโนรักษ์)
ระดับ :
กลุ่มสาระ : 5
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 27