กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
531014 กรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่13_53

รายละเอียด : กรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13
ณ สนามกีฬากีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2553
ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. เหรียญทอง 7 เหรียญ
จากการแข่งขัน วิ่ง100ม.(ญ.16ปี,ญ.18ปี) , วิ่ง200ม.(ญ.18ปี) , วิ่ง400ม.(ญ.18ปี) , วิ่ง800ม.(ญ.18ปี) , วิ่ง1,500ม.(ญ.18ปี) , วิ่ง4x100ม.(ญ.18ปี)
2. เหรียญเงิน 7 เหรียญ
จากการแข่งขัน วิ่ง200ม.(ญ.18ปี) , วิ่ง400ม.(ญ.18ปี) , วิ่ง1,500ม.(ช.18ปี), วิ่ง3,000ม.(ญ.18ปี) , วิ่ง5,000ม.(ช.18ปี) , วิ่ง4x100ม.(ช.18ปี) , วิ่ง3x800ม.(ช.18ปี)
3. เหรียญทองแดง 8 เหรียญ
จากการแข่งขัน วิ่ง100ม.(ช.-ญ.18ปี) , วิ่ง400ม.(ช.-ญ.16ปี) , วิ่ง1,500ม.(ญ.16ปี) , วิ่ง3,000ม.(ญ.18ปี), กระโดดไกล(ช.-ญ.18ปี)
4. ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
นักกรีฑายอดเยี่ยม , คะแนนรวม รุ่นอายุ 18 ปี หญิง, รุ่นอายุ 18 ปี ชาย, รุ่นอายุ 16 ปี หญิง

ระดับ : ภาค
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 13