กิจการนักเรียน | บุคลากร | พัฒนาผู้เรียน | วิชาการ
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
531031 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 คัดเลือกภาค3 ปี53

รายละเอียด : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 รอบคัดเลือก
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 20 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
1. วิ่ง 800 เมตร หญิง นางสาว สุธณี แสงชมภูได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
2. วิ่งผลัด 3x800 เมตร หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. วิ่งผลัด 3x800 เมตร ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ระดับ :
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 23