กิจกรรม | นักเรียน | บุคลากร | พยาบาล | วิชาการ | ห้องสมุด
ระบบงานบุคลากร     PersonnelBkS
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
Login
561028 เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

รายละเอียด : วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ธรรพ์ณธร ไกรยราช กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"มอหินขาวเกมส์" 21 - 30 ตุลาคม 2556
ระดับ : ภาค
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542
จำนวนเข้าชม : 20