การตรวจสอบผลการเรียน

การตรวจสอบผลการเรียนโดยใช้
QR Code ที่อยู่บนบัตรนักเรียนCopyright © By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) Email: PanomKaegn@GMail.Com
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
ทั้งหมดวันนี้ 6 หมายเลข 54.234.228.78// เข้าระบบ 1 ครั้ง