หน้าหลัก ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลข่าวสาร สมาคมนักเรียนเก่า ผู้สนับสนุน
Admin
| ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา | แนวการจัดการศึกษาโรงเรียนบัวขาว | สารสนเทศด้านนักเรียนและสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ | สารสนเทศด้านบุคลากร | เกียรติยศ และ ความภาคภูมิใจ |
5. เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจระดับสถานศึกษา
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจสายงานบริหาร
- เกียรติยศและความภาคภูมิใจสายงานครูผู้สอน
- นักเรียนโรงเรียนบัวขาวกับเกียรติยศและความภูมิใจในดับดับประเทศ
- ความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการสอบศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com