ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านผิดพลาด

'; } } if($usr !== $admin[usr] || $pwd !== $admin[pwd]) { ?>
กรอกข้อมูลเพื่อยืนยัน
 ชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน
'; echo ''; die(); } ?>

ประเภท :