รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ม.2/12 วิชาง22241
ประกาศ เมื่อ 2019/06/16 10:13:21
1กฤษกร ชิณโสมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
2คณากร รุกขชาติA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
3จิรเมธ แพงพุฒA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
4ธันวา เอกพันธุ์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
5ธีระพัฒน์ มณีวันA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
6นฤภพ นารินทร์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
7นวชาต อมรพลังA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
8ปราโมทย์ ไชยสวาทA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
9ปัญญพัฒน์ แสงใสแก้วA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
10ภัทรกร ชัยเขว้าA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
11ภาณุวัฒน์ สุลำนาจA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
12ภานุพงษ์ โคกสีนอกA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
13ภูริภัทร ทัศนาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
14ยศกร บุญปกA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
15วันชนะ ไชยสะอาดA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
16วาสุกรี พลจางวางA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
17วีรพัฒน์ ใจศิริA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
18สุธิพงษ์ เสียงล้ำA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
19อดิศักดิ์ แฟงอ๊อดA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
20อาทิตย์ ทะมานนท์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
21ชลธิดา ขันนาเราA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
22ณัฐชญาพร ศรีมุกดาA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
23ณัฐพร พลหาญA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
24ตติญา เที่ยงธรรมA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
25นิภาพร วิเศษดีA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
26วรินทร์รัตน์ บุญเรืองA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
27สวรินทร์ ญาณกายA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
28สุธาวัลย์ ธิวาพัฒน์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
29อรวิภา แดงรัตน์A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:
30อัจฉริญา เฉิดฉายA: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: | J: | K:

ลิขสิทธิ์ © PanomKaegn Programming By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com