560508 อาคารหอประชุม(กำลังก่อสร้าง) โรงเรียนบัวขาว

Pages:     1