แอพพลิเคชั่น StudentBkS กิจการนักเรียน โรงเรียนบัวขาว


https://play.google.com/store/apps/details?id=panomkaegn.studentbks

คุณสมบัติ
-แจ้งเตือนทุกครั้งที่คะแนนพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
-แจ้งเตือนการติด 0 ร มผ มส
-มีระบบตรวจสอบคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน
-มีระบบตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน
-มีระบบระบุตำแหน่งผ่านGPS

ข้อมูลทั่วไป ก่อนดาวน์โหลดโปรแกรมแอพพลิเคชั่น
-ผู้พัฒนา ทอฝันโปรแกรมมิ่ง
by วัชิระ พนมแก่นณ์
-อุปกรณ์ โทรศัพท์ Android 5+

Download StudentBkS

การติดตั้ง StudentBkS บนโทรศัพท์ Androidลิขสิทธิ์ © ThorfunProgramming วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) ครูพิเศษ โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 06-321-51-321 PhanomGann@Hotmail.Com