โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน อื่นๆ ผู้สนับสนุน
Admin

ทั้งหมด : ระเบียบการแข่งขัน
ระเบียบการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559
5. คุณสมบัติของนักกีฬา
5.1 นักเรียนที่จะลงทำการแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิน...  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันหมากรุกไทย-หมากฮอสไทย
หมากรุกไทย-หมากฮอสไทย
1. . รุ่นการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ คือ
1.1 รุ่นอายุ 14 ปี
1.2 รุ่นอายุ 16 ปี
1.3 รุ่นอายุ 18 ป...  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส
1. ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
2.1 ประเภทบุคคล (ชาย, หญิง)
2.2 ประเภทคู่ (ชาย, หญิง)
2.3 ประเภทคู...  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันเปตอง
เปตอง
1.ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
2.1 ประเภทบุคคล (ชาย, หญิง)
2.2 ประเภททีม 2 คน (ชาย, หญิง)
2.3 ประเภททีม 3 ค...  [ 1 ]

ระเบียบการแข่งขันแบดมินตัน
แบดมินตัน
1.รุ่นการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ คือ
1.1 รุ่นอายุ 14 ปี
1.2 รุ่นอายุ 16 ปี
1.3 รุ่นอายุ 18 ปี
2. ประเภทการ...  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ
1. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้กติกาของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) หรือ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้อ...  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
วอลเลย์บอลชายหาด
1.รุ่นการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ คือ
1.1 รุ่นอายุ 14 ปี
1.2 รุ่นอายุ 16 ปี
1.3 รุ่นอายุ 18 ปี
2. ป...  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม
วอลเลย์บอลในร่ม
1.รุ่นการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ คือ
1.1 รุ่นอายุ 14 ปี
1.2 รุ่นอายุ 16 ปี
1.3 รุ่นอายุ 18 ปี
2. ประ...  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล
ฟุตซอล
1.สนามที่ใช้ในการแข่งขัน
- ความยาวต่ำสุด ขนาด 25 เมตร
- ความยาวสูงสุด ขนาด 42 เมตร
- ความกว้างต่ำสุด ข...  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล
ฟุตบอล
1. รุ่นการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ คือ
1.2 รุ่นอายุ 14 ปี
1.3 รุ่นอายุ 16 ปี
1.4 รุ่นอายุ 18 ปี
2. ประเภทการแ...  [ 1 ]

ระเบียบการแข่งขัน
ระเบียบการแข่งขัน
มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
“อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์”” ครั้ง...  [ 0 ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: pharlun@hotmail.com