โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน อื่นๆ ผู้สนับสนุน
Admin

กรีฑา : ทั้งหมด
สรุปผลการแข่งขันกรีฑา อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์ ครั้งที่9
สรุปผลการแข่งขันกรีฑา อบจ.กาฬสินธุ์เกมส์ ครั้งที่9  [ 0 ]

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา วันที่ 4 กันยายน 2559
โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559
5. คุณสมบัติของนักกีฬา
5.1 นักเรียนที่จะลงทำการแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิน...  [ 0 ]

สนามแข่งขัน กรีฑา แข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
สนามแข่งขันกรีฑา แข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559  [ 0 ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: pharlun@hotmail.com