โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน อื่นๆ ผู้สนับสนุน
Admin

เซปักตะกร้อ : ทั้งหมด
โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ
โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ
1. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้กติกาของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) หรือ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้อ...  [ 0 ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: pharlun@hotmail.com