โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน อื่นๆ ผู้สนับสนุน
Admin

เปตอง : ทั้งหมด
ผลการแข่งขัน เปตอง 590902 หญิงคู่18ปี
ผลการแข่งขัน เปตอง 590902 หญิงคู่18ปี  [ 0 ]

ผลการแข่งขัน เปตอง 590902 หญิงคู่14ปี
ผลการแข่งขัน เปตอง 590902 หญิงคู่14ปี  [ 0 ]

ผลการแข่งขัน เปตอง 590902 หญิงคู่16ปี
ผลการแข่งขัน เปตอง 590902 หญิงคู่16ปี  [ 0 ]

ผลการแข่งขัน เปตอง 590902 ชายคู่16ปี
ผลการแข่งขัน เปตอง 590902 ชายคู่16ปี  [ 0 ]

ผลการแข่งขัน เปตอง 590902 ชายเดี่ยว14ปี
ผลการแข่งขัน เปตอง 590902 ชายเดี่ยว14ปี  [ 0 ]

ผลการแข่งขัน เปตอง 590901 ชายเดี่ยว18ปี
ผลการแข่งขัน เปตอง 590901 ชายเดี่ยว18ปี  [ 0 ]

ผลการแข่งขัน เปตอง 590901 หญิงเดี่ยว18ปี
ผลการแข่งขัน เปตอง 590901 หญิงเดี่ยว18ปี  [ 0 ]

สนามแข่งขัน เปตอง
สนามแข่งขัน เปตอง  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันเปตอง
เปตอง
1.ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
2.1 ประเภทบุคคล (ชาย, หญิง)
2.2 ประเภททีม 2 คน (ชาย, หญิง)
2.3 ประเภททีม 3 ค...  [ 1 ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: pharlun@hotmail.com