โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน อื่นๆ ผู้สนับสนุน
Admin

ฟุตซอล : ทั้งหมด
สนามแข่งขัน ฟุตซอล
สนามแข่งขัน ฟุตซอล  [ 0 ]

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล
โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล  [ 0 ]

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล
ฟุตซอล
1.สนามที่ใช้ในการแข่งขัน
- ความยาวต่ำสุด ขนาด 25 เมตร
- ความยาวสูงสุด ขนาด 42 เมตร
- ความกว้างต่ำสุด ข...  [ 0 ]


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: pharlun@hotmail.com