โรงเรียนบัวขาว หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน สนามแข่งขัน ผลการแข่งขัน อื่นๆ ผู้สนับสนุน
Admin
หมากรุก-หมากฮอสไทย : ระเบียบการแข่งขัน
เรื่อง : ระเบียบการแข่งขันหมากรุกไทย-หมากฮอสไทยรายละเอียด :
หมากรุกไทย-หมากฮอสไทย
1. . รุ่นการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ คือ
1.1 รุ่นอายุ 14 ปี
1.2 รุ่นอายุ 16 ปี
1.3 รุ่นอายุ 18 ปี
2. . ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.1. ประเภทบุคคลชาย
2.2 ประเภทบุคคลหญิง
3.กติกาการแข่งขัน
ให้ใช้กติกาการแข่งขันหมากรุกไทยของสมาคมกีฬาไทยและหมากฮอสของสมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. วิธีการแข่งขัน
4.1 ให้จัดการแข่งขันระบบสวิสฯ (โปรแกรม Swiss Manager)
4.2 นักกีฬาไม่เกิน 32 คน ให้ทำการแข่งขัน 6 รอบ
นักกีฬาไม่เกิน 64 คน ให้ทำการแข่งขัน 7 รอบ
4.3 การแข่งขันรอบที่ 1 ให้ใช้วิธีการจับฉลากเข้าสาย หรือเรียงลำดับตามตัวอักษร
4.4 การแข่งขันแต่ละรอบให้ทำการแข่งขัน 1 กระดาน ให้ชื่อผู้อยู่ข้างหน้าขึ้นหมากก่อน(หมากขาว) โดยมีเวลาฝ่ายละ 60 นาที (ไม่มีการบวกเวลาเพิ่ม) ใช้นาฬิกาบอกเวลา
ผู้ชนะในแต่ละรอบได้ 1 คะแนน
เสมอ ได้ 0.5 คะแนน
แพ้ ไม่ได้คะแนน
4.5 การประกบคู่ในแต่ละรอบจะนำผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน หรือใกล้เคียงกันมาพบกัน
4.6 ถ้าจำนวนผู้เข้าแข่งขันเป็นคี่ จะมีผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนชนะผ่านในแต่ละรอบ
4.7 หากฝ่ายใดเวลาหมด อีกฝ่ายเวลายังไม่หมดจะเป็นผู้ชนะหรือเสมอตามเกม
4.8 ผู้เข้าแข่งขันที่เข้าแข่งขันช้ากว่า 15 นาที จะปรับเป็นแพ้ในรอบนั้น ๆ
4.9 ผู้ไม่เข้าแข่งขันในรอบใดจะถูกตัดสิทธิหลังจากรอบนั้นทุกรอบ จนครบการแข่งขัน
4.10 ในกรณีคะแนนเท่ากันการตัดสินจะใช้ระบบ TIEBREAK ให้พิจารณาจาก
(1) BUCHOLZ (คะแนนรวมของคู่แข่งขันทุกคน)
(2) SONNERORN – BERGER ( คะแนนรวมของคู่แข่งขันที่เสมอ + 0.5 คะแนน)
(3) HEAD-TO-HEAD ( คะแนนระหว่างคู่แข่งขัน)
4.11 การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด
5. กำหนดการแข่งขัน
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการแข่งขันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุจำเป็น

6.ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
6.1 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
6.2 ห้ามนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณแข่งขันโดยเด็ดขาด
6.3 ไม่อนุญาตให้ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณสนามแข่งขัน โดยเด็ดขาด
7.การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะได้กำหนดโปรแกรมการแข่งขัน และแจ้งให้ทราบต่อไป


 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 15:17 น.   เข้าชม 975 ครั้ง   แก้ไขลบ


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 10 Mb
ความคิดเห็น
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวสีแดง ตัวสีน้ำเงิน

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
โดยคุณ :
Email :
รหัสยืนยัน :  
วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น)
โรงเรียนบัวขาว เลขที่ 250 (ถ.บัวขาว-เขาวง) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel. 0-4385-1206
Email: pharlun@hotmail.com